2013, ജൂലൈ 15, തിങ്കളാഴ്‌ച

രണ്ടക്ഷരം രണ്ടേ രണ്ടക്ഷരംരണ്ടക്ഷരം രണ്ടേ രണ്ടക്ഷരം മലയാളിക്കും മലയാളത്തിനും ലോക സാഹിത്യത്തിനു മുന്നില് തലയുയർത്തി നില്കാൻ സ്വന്തം ജീവിതം പേന തലപ്പിനു കടം നല്കിയ എം,ടി എന്ന അനശ്വരന്റെ 80 മത് ജന്മ ദിനം.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ