2013, ഫെബ്രുവരി 20, ബുധനാഴ്‌ച

സമരാഗ്നിക്ക് DYFI കരിയടിന്റെ വിപ്ലവാഭിവാദ്യങ്ങള്‍
ഫെബ് :20,21 തീയതികളില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ജന ദ്രോഹ നയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ നേതൃത്വത്തില്‍ നടക്കുന്ന പണി മുടക്കിന് DYFI കരിയടിന്റെ വിപ്ലവാഭിവാദ്യങ്ങള്‍ .

അടിസ്ഥാന വര്‍ഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ രാജ്യം സുസ്ഥിര വികസനം കൈ വരിക്കും
തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പുല്ലു വില പോലും കല്പ്പികാതെ എങ്ങനെ രാജ്യം വളരും
കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ക്ക് മാത്രമായി എന്തിനീ ഗവ :

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ