2013, മാർച്ച് 3, ഞായറാഴ്‌ച

ഓര്‍മ്മകള്‍


ഓരോ മാര്‍ച്ചും ഓര്‍മ്മപെടുതലാണ് ! രവീന്ദ്രന്‍ മാഷിന്റെ നിലക്കാത്ത സംഗീതത്തിന്റെ , നിലക്കാത്ത രാഗ പ്രവാഹത്തിന്റെ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ