2013, ഫെബ്രുവരി 7, വ്യാഴാഴ്‌ച

സ്വകാര്യ    മുതലാളിമാര്‍ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജനങ്ങളാല്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത സര്‍ക്കാര്‍അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ