2013, ജനുവരി 2, ബുധനാഴ്‌ച
കേരള ചരിത്രത്തിലെ ശക്ത്തിമത്തായ സമരങ്ങളില്‍ ഒന്നായി രണ്ടാം ഭൂസമരം രണ്ടാം ദിനത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. ലക്ഷം സമരസഖാക്കള്‍ക്കും നമ്മള്‍ സഖാക്കളുടെ നൂറു ചുവപ്പന്‍ അഭിവാദ്യങ്ങള്‍...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ